Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Taller Gaudí / Objectius, Projectes i Activitats

Objectius, Projectes i Activitats

El Taller Gaudí és un taller o centre d'investigació format per professors i especialistes de diferents països, disciplines i departaments universitaris, amb un mateix interès, l'estudi de les obres d'Antoni Gaudí i la seva època.

Fa anys que cada un dels integrants del Taller està treballant per separat en aquests temes, coincidint anualment en les Jornades Internacionals d'Estudis Gaudinistes, únic fòrum de discussió que ha agrupat durant una dècada, a tots els estudiosos d'aquest artista.

A partir de la concessió de la Línia d'Investigació Gaudí i el Modernisme català. L'estil arquitectònic i artístic de 1900, al 1998 al Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, ens hem unit per potenciar aquesta Línia, la primera en aquest àmbit de la Universitat Politècnica de Catalunya i cantalitzar tots els esforços per tal que, després de l'Any Internacional Gaudí celebrat al 2002, es consolidi l'interès demostrat per tot el públic per aquest arquitecte universal.

Objectius:

 • Conèixer la cronología exacta de les obres de Gaudí i dels altres arquitectes de la època.
 • Catal·logar d'una manera estilista cadascuna de les seves obres, l'estudi detallat de les tècniques constructives i dels materials emprats.
 • Recolzar a grups d'investigadors i docents de 2n i 3r cicle de les distintes universitats.
 • Convertir-se en un centre de consultes i d'investigació per a professors i/o investigadors interessats en l'obra de Gaudí.
 • Convertir-se en un centre de treball per a oferir als professors, institucions i empreses públiques o privades, el material existent, a través de convenis de col·laboració.

Projectes destacats:

 • Exposició en l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de Gaudí per a conmemorar l'Any Internacional Gaudí.
 • Publicació de Col·legi de les Teresianes de Gaudí, de Carmen Barranco, Lluís Gueilburt, Benet Meca i Laura Ortiz.
 • Jornades Internacionals a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Catòlica d'Amèrica a Washington.
 • Exposició de ceràmica a la Delegació del Col·legi d'Aparelladors de Manresa i en l'Autoritat Portuària de Castellón.
 • Publicació de Gaudí i el registre de la propietat de Lluís Gueilburt amb el patrocini dels Registradors d'Espanya i de l'Institut Gaudí de la Construcció.

Activitats:

 • Tutories de Projectes Finals de Carrera: Basats en aspectes relacionats amb la Línia d'Investigació i la restauració de monuments.
 • Col·laboracions i assessorament de Tesis Doctorals: Aspectes relacionsts amb la Línia d'Investigació i la restauració i catalogació de monuments.
 • Cursos Monogràfics de Gaudí: Dirigits a estudiants i professors de la UPC i altres universitats de dintre i fora d'Espanya, i especialment per la d'altres països de Llatinoamèrica, pel gran interès demostrat vers l'Arquitecte.
 • Catal·logació del material històric i gràfic existent: Per inclou-re'l a la xarxa informàtica de les biblioteques de la UPC i posat a disposició de possibles interessats.
 • Contactes per a la difussió del treball realitzat: Mantenir contacte amb diferents serveis de documentació arquitectònica i arxius històrics, tant en l'àmbit nacional com internacional.
 • Transformació en format informàtic. Tota la documentació gràfica i històrica existent es procurarà informatitzar de manera que el seu ús sigui més cómode i ràpid.
 • Organització de Jornades, Congressos, Seminaris i Exposicions. Sobre temes relacionats amb el Taller Gaudí.
 • Publicacions pròpies. A partir dels treballs d'investigació realitzats pels investigadors o a partir dels Projectes Finals de Carrera que es vagin realitzant amb els estudiants i altres publicacions en diferents formats.
 • Arxiu fotogràfic. Reunir, catal·logar i arxivar les fotografies històriques i actuals existents relacionades amb Gaudí i la seva obra, amb la finalitat de posar-les a disposició de les investigacions i publicacions oportunes. Digitailtzació en CD ROM.
 • Arxiu informàtic de plànols. Reunir dades, catal·logar i arxivar els plànols històrics i actuals existents relacionats amb l'obra de Gaudí, amb la finalitat de posar-los a disposició de les investigacions i publicacions oportunes.
 • Hemeroteca. Reunir, catal·logar i arxivar les fotocopies dels articles publicats en la premsa i altres revistes nacionals i extrangeres relacionades amb Gaudí a través dels anys. La seva digitalització per facilitar la consulta.
 • Bibliografía. Reunir, catal·logar i arxivar les fitxes bibliogràfiques dels llibres i catàlegs de les exposicions i altres publicacions nacionals i extrangeres relacionades amb Gaudí. Digitalització.
 • Vídeos i altres gravacions. Reunir, catal·logar i arxivar els vídeos i altres gravacions d'edició nacional i extrangera, així com CD ROM sobre Gaudí, de les obres d'Antoni Gaudí, de l'estat actual de les obres, sobre Barcelona i el Modernisme, Publicació de la Guía de Gaudí.
 • Base de dades. Reunir, catal·logar i arxivar els noms i direccions de totes les entitats i persones que tinguin relació amb el mon gaudinià i altres publicacions nacionals i extrangeres relacionades amb Gaudí.
 • Difusió d'informació. Posar la informació a l'abast d'institucions i particulars interessats en el tema, donant servei d'assessorament, amb la finalitat de difondre les tècniques constructives gaudinianes.
 • Estat actual de les obres de Gaudí. Estudi de totes i cada una de les obres, marcant rigorosament les dades sobre mesures, materials, dates, autoría coneguda o desconeguda, estat en que es troba i estudi fotogràfic actual amb la finalitat de assentar unes bases per a tots els estudis posteriors.
 • Altres activitats culturals relacionades amb Gaudí. Organitzar diverses activitats de caràcter cultural que permetin la difussió de la seva obra.
 • Catalogació de les Obres de Gaudí. Completar e informatitzar tot el material existent previament descrit.